Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Δείτε παρακάτω ή εκτυπώστε τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου. Για προγραμματισμένη ξενάγηση εκτός των ωρών λειτουργίας, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 694-2420157.