Η τρίκωλος ανυψωτική μηχανή

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ανυψωτικά μηχανήματα των αρχαίων Ελλήνων    >   

Η τρίκωλος ανυψωτική μηχανή


Αποτελούνταν από τρεις κεκλιμένες δοκούς που σχημάτιζαν ένα τρίποδο. Το φορτίο αναρτιόταν μέσω πολύσπαστων από την κορυφή της μηχανής και ανυψωνόταν με τη βοήθεια ενός οριζόντιου περιστρεφόμενου άξονα («πηνίου»). Ο άξονας στηριζόταν στα έδρανα («χελώνια») των δύο εμπρόσθιων δοκών και περιστρεφόταν με τη βοήθεια χειρομοχλών. Για τη μείωση των τριβών ο άξονας έφερε εκατέρωθεν δύο μικρούς μεταλλικούς αξονίσκους που περιστρέφονταν εντός ειδικών υποδοχών επί των «χελωνίων».

ΠΗΓΕΣ: «Βιτρούβιος, Περι αρχιτεκτονικής», Πάππος ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική», «Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική»