Δίκωλος ανυψωτική μηχανή Ήρωνος

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ανυψωτικά μηχανήματα των αρχαίων Ελλήνων    >   

Δίκωλος ανυψωτική μηχανή Ήρωνος


Αποτελούνταν από δύο μεγάλες (ελαφρά κεκλιμένες από την κατακόρυφο) δοκούς και μια οριζόντια σε σχήμα Π. Η ανύψωση επιτυγχανόταν με τη χρήση ενός «πεντάσπαστου» με τρεις «τροχίλους» στην (πάνω) σταθερή «τροχαλία» και δύο στην (κάτω) ελεύθερη. Η μηχανή τοποθετούνταν συνήθως πάνω σε κατρακύλια για την οριζόντια μετακίνησή της. Η ελκτική δύναμη του σχοινιού ανύψωσης του φορτίου προερχόταν από ζώα ή ένα ισχυρό χειροκίνητο βαρούλκο εδάφους.

ΠΗΓΕΣ: «Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική», «Πάππος ο Αλεξανδρεύς, Μηχανική»