«Αρχαία Ελλάδα - Αλεξάνδρεια - ο φάρος των Τεχνολογιών»

Διοργανωτής

Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

Δευ, 22/10/2018 έως Τρί, 30/10/2018

Στις 22 Οκτωβρίου 2018 εγκαινιάστηκε στην περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας από τον Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, στο πλαίσιο μάλιστα του συνεδρίου των Αφρικανικών Μουσείων Επιστημών, η περιοδεύουσα έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά με τίτλο «Αρχαία Ελλάδα - Αλεξάνδρεια - ο φάρος των Τεχνολογιών».

Ένας πολιτισμικός μεσολαβητής ανάμεσα στην Ελλάδα που χρωστά και στην Ελλάδα που της χρωστούν αναδεικνύεται το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά με τις περιοδεύουσες εκθέσεις του στην Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Ασία και Αφρική. Οι εκθέσεις πραγματοποιούνται πάντοτε χωρίς καμία επιχορήγηση από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και το κόστος τους καλύπτεται από τους εκάστοτε ξένους φορείς που τις φιλοξενούν (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμοί, Αρχαιολογικά και Επιστημονικά μουσεία).

Οπτικοακουστικό υλικό

 

Διεύθυνση

Bibliotheca Alexandrina
Al Azaritah WA Ash Shatebi
Alexandria
Αίγυπτος
31° 12' 31.9356" N, 29° 54' 33.1236" E
EG