Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Δείτε παρακάτω ή εκτυπώστε τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου. Για προγραμματισμένη ξενάγηση εκτός των ωρών λειτουργίας, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο +30 693 183 1530.