Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων

Και στα δύο μουσεία υλοποιούνται ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στόχος των προγραμματισμένων σχολικών επισκέψεων είναι η βιωματική επαφή των μαθητών με μια σχετικά άγνωστη πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων και η διαπίστωση από αυτούς ότι η αρχαιοελληνική τεχνολογία λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας. Το κλείσιμο των επισκέψεων γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 698-3239032 και στο e-mail: kkotsanas@hotmail.com.

Στις οργανωμένες επισκέψεις μαθητών σχολικών μονάδων, πραγματοποιείται αναλυτική ξενάγηση στο σύνολο των εκθεμάτων. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα υλοποίησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη μελέτη οποιασδήποτε επιλεγμένης ενότητας των μουσείων με τη βιωματική και συνεργατική προσέγγισή της από μια ολιγομελή ομάδα (24 μαθητών) σε πάγκους εργασίας.

Επίσης πραγματοποιούνται τα παρακάτω βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε ολιγομελείς ομάδες των 12 μαθητών: α) Υπολογίζω αστρονομικά στοιχεία και μετρώ γεωγραφικές αποστάσεις (χρησιμοποιώντας τον αστρολάβο του Πτολεμαίου, τη διόπτρα του Ήρωνος, κ.ά.) - για Γυμνάσια, Λύκεια, β) Συμμετέχω στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χρησιμοποιώντας καταπέλτες και πολιορκητικές μηχανές) - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, γ) Κωπηλατώ και πλοηγώ ένα αρχαιοελληνικό πλοίο - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, δ) Υπολογίζω το χρόνο (κατασκευάζοντας και χρησιμοποιώντας ηλιακά και υδραυλικά ρολόγια) - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, δ) Κατανοώ αρχές των φυσικών επιστημών χρησιμοποιώντας εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ε) Σχεδιάζω και κτίζω έναν αρχαιοελληνικό ναό (χρησιμοποιώντας αρχαιοελληνικά εργαλεία από το Αλφάδι μέχρι τον Παντογράφο και αρχαιοελληνικές μηχανές από το Βαρούλκο μέχρι το Γερανό - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, στ) Υφαίνω στον αργαλειό της Πηνελόπης - μόνο για μαθητές Α΄ έως Δ΄ Δημοτικού, ζ) Σκηνοθετώ μια αρχαιοελληνική θεατρική παράσταση (χρησιμοποιώντας τις περιάκτους, τον από μηχανής θεό, κ.ά. - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και η) Κατασκευάζω και παίζω ένα αρχαιοελληνικό μουσικό όργανο - για Δημοτικά (προυποθέτει δεξιότητες υπολογισμού κλασμάτων), Γυμνάσια, Λύκεια.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από το δημιουργό των δύο μουσείων στο πλαίσιο του εθελοντισμού.

Σημειώνεται ότι περισσότερες από 120 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα με περισσότερους από 10.000 μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Λύκεια) ξεναγήθηκαν στα Μουσεία Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων στο Κατάκολο κατά σχολική περίοδο 2009-10.