fb_sharepro_render([{"url":"http:\/\/www.newstrap.gr\/m-koinonia\/menu-amea\/9057-dyo-ekpliktika-moyseia-sto-katakolo.html","normalized_url":"http:\/\/www.newstrap.gr\/m-koinonia\/menu-amea\/9057-dyo-ekpliktika-moyseia-sto-katakolo.html","share_count":7,"like_count":28,"comment_count":4,"total_count":39,"click_count":0,"comments_fbid":10150404104127004,"commentsbox_count":0}]);