Ο κυβιστής του Πλάτωνος

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Οι κινηματικοί γεωμετρικοί μηχανισμοί των αρχαίων Ελλήνων    >   

Ο κυβιστής του Πλάτωνος


Πρόκειται για ένα ευφυές όργανο που επινόησε ο Πλάτων και κατασκεύασε πιθανότατα κάποιος μαθητής της περίφημης σχολής του.. Με το όργανο αυτό και χρήση της κινηματικής γεωμετρίας ήταν δυνατή η παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων ανάμεσα σε δύο δεδομένα ευθύγραμμα τμήματα και επομένως και η λύση του Δήλιου προβλήματος που αφορούσε το διπλασιασμό του κύβου.. Αποτελούνταν από ένα πλαίσιο σχήματος «Π» και μια ολισθαίνουσα ράβδο που κινούνταν παράλληλα προς τη βάση του πλαισίου.