Ο πυουλκός (σύριγξ)

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η ιατρική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων    >   

Ο πυουλκός (σύριγξ)


Πρόκειται για ένα ιατρικό εργαλείο όμοιο με τη σημερινή σύριγγα. Χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση του πύου με αναρρόφηση και για την προσθήκη υγρών με κατάθλιψη (ένεση).

ΠΗΓΕΣ «Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά, Β18 (57)»