Δίπτυχα κερωμένα πινακίδια

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Οι τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων    >   

Δίπτυχα κερωμένα πινακίδια


Ξύλινες πινακίδες με ελαφρώς σκαμμένη την εσωτερική τους επιφάνεια και καλυμμένη με μελανό κερί. Με ειδική γραφίδα (μυτερή από τη μία πλευρά για το γράψιμο και πεπλατυσμένη από την άλλη για το σβήσιμο), σκαλιζόταν το μήνυμα στην κέρινη επιφάνεια κανονικά ή κρυπτογραφικά (π.χ. με τη χρήση στιγμών αντί φωνηέντων, με αντικατοπτρική γραφή) ή σπάνια κάτω από αυτήν σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. το μήνυμα του εξόριστου Δημάρατου από την περσική αυλή: «Ξέρξης στρατεύει Ελλάδι»

ΠΗΓΕΣ: «Όμηρος, Ιλιάς, Ζ 156», «Απολλόδωρος, ΙΙ 3. 1», «Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Ι», «Πολυδεύκης, Ονομαστικόν, Χ 57», «Αριστοφάνης, Νεφέλαι»