Ο αστερίσκος

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων    >   

Ο αστερίσκος


Πρόκειται για ένα απλό γεωδαιτικό όργανο κατάλληλο για τη χάραξη κάθετων γωνιών. Αποτελούνταν από τέσσερα νήματα της στάθμης πού κρέμονταν από τις άκρες ενός οριζόντιου σταυρού. Χρησιμοποιούνταν σε πολλούς τομείς από την οριοθέτηση των αγρών μέχρι τη χάραξη οδών και κτηρίων.

ΠΗΓΕΣ: «Πτολεμαίος, Μεγάλη σύνταξις της Αστρονομίας (Αλμαγέστη)», «Αρχιμήδης, Ψαμμίτης»