Η μηχανή κοπής θηλυκών σπειρωμάτων του Ήρωνος (ο πρώτος σπειροτόμος της ιστορίας)

Προηγούμενo Έκθεμα               #18  #19 στη λίστα των 20 δημοφιλέστερων εκθεμάτων  #20               Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων    >   

Η μηχανή κοπής θηλυκών σπειρωμάτων του Ήρωνος
(ο πρώτος σπειροτόμος της ιστορίας)


Πρόκειται για μια διάταξη που επέτρεπε τη διάνοιξη σπειρωμάτων σε οπές. Αποτελούνταν από μια ισχυρή βάση με μια διαμήκη οπή που έφερε περιμετρικά πείρους (αντί περικοχλίου) για την οδήγηση του σπειρώματος ενός ατέρμονα κοχλία. Στην άκρη του ατέρμονα κοχλία ήταν τοποθετημένη εγκάρσια (ρυθμιζόμενη με σφήνα) μια τριγωνική αιχμή. Η βάση προσαρμοζόταν στο διάτρητο κατεργαζόμενο αντικείμενο με τον ατέρμονα κοχλία της βάσης ευθυγραμμισμένο με την οπή του αντικειμένου. Ο κοχλίας με τη βοήθεια χειρομοχλών περιστρεφόταν και προωθούνταν εντός της οπής του αντικειμένου διανοίγοντας εσωτερικό σπείρωμα με την αιχμή του.