Ποδοκίνητος τόρνος

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων    >   

Ποδοκίνητος τόρνος


Μηχάνημα κατεργασίας μεταλλικών ή ξύλινων αντικειμένων που δίνει μορφή επιφανείας εκ περιστροφής με αφαίρεση υλικού. Η ανώτερη άκρη ενός τυλιγμένου στο αντικείμενο σχοινιού προσδένεται σε μια εύκαμπτη πακτωμένη οριζόντια ράβδο και η κατώτερη έκκεντρα σε ένα ποδοκίνητο άξονα. Το κατεργαζόμενο μεταλλικό ή ξύλινο αντικείμενο περιστρέφεται αριστερόστροφα με το πάτημα του ποδομοχλού από τον τεχνίτη και κατόπιν δεξιόστροφα, λόγω της δύναμης επαναφοράς της λυγισμένης ράβδου. Το κοπτικό εργαλείο στηρίζεται στην εμπρόσθια οριζόντια δοκό και εφαρμόζεται πάνω στο περιστρεφόμενο κομμάτι.

ΠΗΓΕΣ: ««Βιτρούβιος, Περί αρχιτεκτονικής»