Η καταθλιπτική αεραντλία

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων    >   

Η καταθλιπτική αεραντλία


Πρόκειται για μια αεραντλία που αποτελεί πρόγονο του καταιονιστήρα (ψεκαστήρα). Αποτελούνταν από μια στεγανή σφαίρα που έφερε μια εμβολοφόρα καταθλιπτική αντλία αεροσυμπίεσης με ανεπίστροφη βαλβίδα. Ο αέρας πίεζε το περιεχόμενο υγρό εντός της σφαίρας και το εκτόξευε από μια ειδική περιστρεφόμενη σε δύο επίπεδα διάταξη ψεκασμού.

ΠΗΓΕΣ: «Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Πνευματικά, (9)»