Το φυσερό

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων    >   

Το φυσερό


Πρόκειται για μια ευφυή μηχανή άντλησης ύδατος. Αποτελούνταν από ένα κυλινδρικό δερμάτινο φυσερό με σκελετό από ξύλινα στεφάνια. Στη βάση έφερε ένα βαρύ μολύβδινο δίσκο με δερμάτινες ανεπίστροφες βαλβίδες και στην κορυφή ένα ξύλινο καπάκι με ενσωματωμένο το σωλήνα εκροής. Λειτουργούσε με την παλινδρομική κίνηση ενός αρθρωμένου χειρομοχλού συνδεμένου με το σωλήνα εκροής του φυσερού. Το φυσερό τοποθετούνταν εντός ενός πηγαδιού του οποίου ο πυθμένας έπρεπε να είναι επιστρωμένος με πέτρες ή ξύλα ώστε να διεισδύει το νερό του πηγαδιού στις βαλβίδες του μολύβδινου δίσκου.

ΠΗΓΕΣ: «Φίλων ο Βυζάντιος, Πνευματικά»