Η αλυσιδωτή αντλία Φίλωνος

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων    >   

Η αλυσιδωτή αντλία Φίλωνος


Δημοφιλής μηχανή για την άντληση ύδατος μεγάλης υψομετρικής διαφοράς που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Αποτελούνταν από δύο παράλληλες κλειστές αλυσιδωτές περιελίξεις γύρω από ένα ανώτερο τριγωνικό τύμπανο και συχνά ένα κατώτερο όμοιο τύμπανο που έφερε πτερύγια για την υδροκίνησή της. Οι αλυσίδες διέθεταν ενσωματωμένους ξύλινους ή μεταλλικούς κάδους που έφεραν ένα άνοιγμα στο πλαϊνό ανώτερο τμήμα του για την είσοδο του αντλούμενου ύδατος όταν βρίσκονταν στο κατώτερο σημείο της τροχιάς τους και την εκροή του εγκλωβισμένου ύδατος όταν βρίσκονταν στο ανώτερο. Η απαιτούμενη ενέργεια για την κίνηση του τροχού προερχόταν από τα υδροκίνητα πτερύγια του κατώτερου τριγωνικού τυμπάνου ή ένα συνεργαζόμενο ποδοκίνητο τροχό.

ΠΗΓΕΣ: «Φίλων ο Βυζάντιος, Πνευματικά, 65», «Βιτρούβιος, Περί αρχιτεκτονικής, Χ 4»