Ο υποδιαιρεμένος τροχός Φίλωνος (τύπου πολυκαδίας)

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων    >   

Ο υποδιαιρεμένος τροχός Φίλωνος (τύπου πολυκαδίας)


Δημοφιλής μηχανή για την άντληση ύδατος μεσαίας υψομετρικής διαφοράς που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Αποτελούνταν από ένα μεγάλο περιστρεφόμενο ακτινωτό τροχό με ενσωματωμένα ξύλινα δοχεία που έφεραν ένα άνοιγμα στο πλαϊνό ανώτερο τμήμα του για την είσοδο του αντλούμενου ύδατος όταν βρίσκονταν στο κατώτερο σημείο της τροχιάς τους και την εκροή του εγκλωβισμένου ύδατος όταν βρίσκονταν στο ανώτερο. Η απαιτούμενη ενέργεια για την κίνηση του τροχού προερχόταν από το βηματισμό ενός εργάτη στα ενσωματωμένα σκαλοπάτια στην περιφέρειά του ή από ένα συνεργαζόμενο ποδοκίνητο τροχό.

ΠΗΓΕΣ: «Φίλων ο Βυζάντιος, Πνευματικά», «Βιτρούβιος, Περί αρχιτεκτονικής, Χ 4»