Ο υποδιαιρεμένος τροχός Φίλωνος (τύπου τυμπάνου)

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων    >   

Ο υποδιαιρεμένος τροχός Φίλωνος (τύπου τυμπάνου)


Μηχανή για την άντληση ύδατος μικρής υψομετρικής διαφοράς. Αποτελούνταν από ένα περιστρεφόμενο τύμπανο χωρισμένο εσωτερικά σε οκτώ ακτινωτά τριγωνικά διαμερίσματα. Σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχούσε ένα άνοιγμα στην περιφέρειά του για την εισροή του αντλούμενου ύδατος όταν βρισκόταν στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του και μια οπή στην κορυφή του για την έξοδο του εγκλωβισμένου ύδατος όταν βρισκόταν στο ανώτερο. Ένας ενσωματωμένος στο τύμπανο ποδοκίνητος τροχός ή περιφερειακά υδροκίνητα πτερύγια χρησιμοποιούνταν για την κίνηση της αντλίας. Υπήρχε η δυνατότητα (σκαρίφημα αραβικού αντιγράφου) και αντίστροφης χρήσης του μηχανισμού ως γεννήτορα δύναμης.

ΠΗΓΕΣ: «Φίλων ο Βυζάντιος, Πνευματικά», «Βιτρούβιος, Περί αρχιτεκτονικής, Χ 4»