Κηλώνιον

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων    >   

Κηλώνιον


Πανάρχαιο σύστημα άντλησης νερού, που επινόησαν πρώτοι οι πολιτισμοί της Μεσοποταμίας (σαντούφ).

Αποτελούνταν από ένα μακρύ ξύλινο μοχλό, ο οποίος στη μια άκρη έφερε το δοχείο άντλησης και στην άλλη μια πέτρα ως αντίβαρο. Ο χειριστής χρησιμοποιούσε το βάρος του σώματός του για την κάθοδο του δοχείου και το αντίβαρο για την άνοδο του γεμάτου με νερό δοχείου.