Εκκύκλημα και εξώστρα

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η τεχνολογία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου    >   

Εκκύκλημα και εξώστρα


Δύο μηχανισμοί που συχνά συγχέονται από τους αρχαίους συγγραφείς και αφορούν συνήθως είτε ένα χαμηλό τροχοφόρο όχημα για τη μεταφορά νεκρών, αντικειμένων, κ.ά. στη σκηνή (ο πρώτος), είτε ένα χαμηλό περιστρεφόμενο (γύρω από άξονα) δάπεδο ημικυκλικής μορφής για την ταχεία εμφάνιση και αλλαγή του εσωτερικού σκηνικού (ο δεύτερος) προδρομικό των σύγχρονων περιστροφικών σκηνών πάνω σε βαγονέτα.

ΠΗΓΕΣ: «Pollax Julius, Ονομαστικόν», «Ησύχιος ο Λεξικογράφος, Λεξικόν»