Περίακτοι

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Η τεχνολογία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου    >   

Περίακτοι


Περιστρεφόμενες πρισματικές κατασκευές τοποθετημένες εκατέρωθεν του κεντρικού θυρώματος της σκηνής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου που χρησιμοποιούνταν για την ταχεία αλλαγή των σκηνικών. Στις τρεις κατακόρυφες έδρες τους έφεραν ζωγραφισμένες παραστάσεις σχετικές με την πλοκή του έργου προσφέροντας στην παράσταση εννιά διαφορετικούς συνδυασμούς σκηνικών.

ΠΗΓΕΣ: «Βιτρούβιος, Περί αρχιτεκτονικής», «Pollax Julius, Ονομαστικόν», «Ησύχιος ο Λεξικογράφος, Λεξικόν»