Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη (ο πρώτος αυτόματος πωλητής της ιστορίας)

Προηγούμενo Έκθεμα               #19  #20 στη λίστα των 20 δημοφιλέστερων εκθεμάτων  #1               Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα αυτόματα του Ήρωνος    >   

Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη
(ο πρώτος αυτόματος πωλητής της ιστορίας)


Ανακατασκευή της επινόησης του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, που επέτρεπε την αυτόματη λήψη αγιασμού από τους πιστούς με τη ρίψη ενός πεντάδραχμου νομίσματος σε αγγείο. Το νόμισμα έπεφτε πάνω στο δίσκο ενός ζυγού, με την εκτροπή του οποίου άνοιγε μια κωνική βαλβίδα και έρρεε αντίστοιχη (του βάρους του νομίσματος) ποσότητα νερού.

ΠΗΓΕΣ: «Ήρων, Πνευματικά, Α 21»