Παραβολική κλεψύδρα - ωρολόγιο

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Παραβολική κλεψύδρα - ωρολόγιο


Κλεψύδρα με κατακόρυφα τοιχώματα και κατάλληλες εγχάρακτες διαβαθμίσεις ωρών παραβολικού τύπου για τη μέτρηση ίσων χρονικών διαστημάτων (σε αντιστάθμιση της μεταβαλλόμενης υδροστατικής πίεσης στην οπή εκροής του πυθμένα της).