Αναλογική πήλινη κλεψύδρα

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Αναλογική πήλινη κλεψύδρα


Κλεψύδρα με ισαπέχουσες εγχάρακτες διαβαθμίσεις ωρών στα κεκλιμένα τοιχώματά της για την ισόχρονη μεταβολή της στάθμης του ύδατος από την οπή εκροής (σε αντιστάθμιση της μεταβαλλόμενης υδροστατικής πίεσης στον πυθμένα της).