Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο βορειοδυτικού προσανατολισμού

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
βορειοδυτικού προσανατολισμού


Ένα δίκτυο προσανατολισμένο βορειοδυτικά με 5 χαραγμένες ωριαίες γραμμές και τρεις καμπύλες ορίζει με τη βοήθεια του ίχνους της σκιάς της κορυφής του κάθετου στο δίκτυο οριζόντιου γνώμονα 4 ανισόχρονες (ανάλογα με την εποχή) ημερήσιες ώρες πριν τη δύση του ήλιου (9η, 10η, 11η και 12η). Η οριζόντια ωριαία γραμμή στο ύψος του γνώμονα ορίζει τη δύση του ήλιου. Η άνω αριστερή καμπύλη υποδεικνύει την τροχιά της σκιάς του ήλιου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, η δεξιά κατά το θερινό ηλιοστάσιο και η μεσαία ευθεία γραμμή κατά τις ισημερίες.