Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο βόρειου προσανατολισμού

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
βόρειου προσανατολισμού


Ένα δίκτυο προσανατολισμένο προς το βορρά με 5 χαραγμένες ωριαίες γραμμές και μία καμπύλη ορίζει (από επάνω προς τα κάτω στο δεξιό τμήμα του) με τη βοήθεια του ίχνους της σκιάς της κορυφής του κάθετου στο δίκτυο οριζόντιου γνώμονα 2 ανισόχρονες (ανάλογα με την εποχή) ημερήσιες ώρες μετά την ανατολή του ήλιου (1η και 2η) και (από κάτω προς τα επάνω στο αριστερό τμήμα του) 2 ανισόχρονες (ανάλογα με την εποχή) ημερήσιες ώρες πριν τη δύση του ήλιου (11η και 12η). Η δεξιά οριζόντια ωριαία γραμμή στο ύψος του γνώμονα ορίζει την ανατολή του ήλιου και η αριστερή τη δύση. Η καμπύλη υποδεικνύει την τροχιά της σκιάς του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο.