Κατακόρυφα ηλιακά ωρολόγια νότιου προσανατολισμού

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Κατακόρυφα ηλιακά ωρολόγια νότιου προσανατολισμού


Ένα δίκτυο προσανατολισμένο προς το νότο με 13 χαραγμένες ωριαίες γραμμές και τρεις καμπύλες ορίζει από τα αριστερά προς τα δεξιά με τη βοήθεια του ίχνους της σκιάς της κορυφής του κάθετου στο δίκτυο οριζόντιου γνώμονα τις 12 ανισόχρονες (ανάλογα με την εποχή) ημερήσιες ώρες. Η αριστερή οριζόντια ωριαία γραμμή στο ύψος του γνώμονα ορίζει την ανατολή του ήλιου, η δεξιά ορίζει τη δύση και η κατακόρυφος τη μεσημβρία. Η πλησιέστερη καμπύλη στο γνώμονα υποδεικνύει την τροχιά της σκιάς του ήλιου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, η μακρινότερη κατά το θερινό ηλιοστάσιο και η μεσαία ευθεία γραμμή κατά τις ισημερίες.