Κυλινδρικό κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο (το ηλιακό ρολόι του Βηρωσσού)

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Κυλινδρικό κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
(το ηλιακό ρολόι του Βηρωσσού)


Χαραγμένες σε μια ημικυλινδρική κατακόρυφη κοίλη επιφάνεια 11 ωριαίες γραμμές (σε κατάλληλα υπολογισμένα διαστήματα) ορίζουν τις 12 ημερήσιες ώρες.