Κυλινδρικό κεκλιμένο ηλιακό ωρολόγιο

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Κυλινδρικό κεκλιμένο ηλιακό ωρολόγιο


Χαραγμένες σε μια ημικυλινδρική κοίλη επιφάνεια (με κλίση προς τον πόλο του ουρανού) 11 ωριαίες γραμμές (σε διαστήματα 15 μοιρών) ορίζουν τις 12 ημερήσιες ώρες ενώ τρεις καμπύλες ορίζουν την πορεία του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο (η κατώτερη), τις ισημερίες (η μεσαία) και το χειμερινό ηλιοστάσιο (η ανώτερη).