Κωνικό ηλιακό ωρολόγιο (ο κώνος του Διονυσιόδωρου)

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Κωνικό ηλιακό ωρολόγιο
(ο κώνος του Διονυσιόδωρου)


Χαραγμένες (σε μια ημικωνική κοίλη επιφάνεια με κλίση προς τον ουράνιο πόλο) 11 ωριαίες γραμμές (σε διαστήματα 15 μοιρών) ορίζουν τις 12 ημερήσιες ώρες ενώ τρεις καμπύλες ορίζουν την πορεία του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο (η κατώτερη), τις ισημερίες (η μεσαία) και το χειμερινό ηλιοστάσιο (η ανώτερη). Τις υπόλοιπες ημέρες η σκιά του ήλιου διαγράφει παράλληλα τόξα ανάμεσα στις παραπάνω καμπύλες ανάλογα με την εποχή.