Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο με οπή στην πλάτη (αντιβόρειο)

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με οπή στην πλάτη (αντιβόρειο)


Στραμμένο προς το βορρά ένα δίκτυο 11 ωριαίων γραμμών (σε κατάλληλα υπολογισμένα διαστήματα) ορίζει τις 12 ημερήσιες ώρες με τη βοήθεια του φωτεινού στίγματος του ήλιου που διαπερνά τη μικρή οπή στην πλάτη του.