Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο με οπή στην οροφή (το Πλινθίο του Σκοπίνα)

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με οπή στην οροφή
(το Πλινθίο του Σκοπίνα)


Στραμμένο προς το νότο ένα δίκτυο 11 ωριαίων γραμμών (σε κατάλληλα υπολογισμένα διαστήματα) ορίζει τις 12 ημερήσιες ώρες με τη βοήθεια του φωτεινού στίγματος του ήλιου που διαπερνά τη μικρή οπή στην οροφή του.