Τεταρτοσφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο με κεντρικό γνωμονικό σημείο

Προηγούμενo Έκθεμα                                                                                                                   Επόμενο έκθεμα

ΕΚΘΕΜΑΤΑ    >    Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων    >   

Τεταρτοσφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με κεντρικό γνωμονικό σημείο


Το ήμισυ ενός κοίλου ημισφαιρίου έχει ευφυέστατα τοποθετηθεί σύμφωνα με την κλίση (γεωγραφικό πλάτος) του τόπου και έχει τις καμπύλες των εποχών χαραγμένες παράλληλα με τη μπροστινή έδρα του ρολογιού.