Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων

Και στα δύο μουσεία υλοποιούνται ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στόχος των προγραμματισμένων σχολικών επισκέψεων είναι η βιωματική επαφή των μαθητών με μια σχετικά άγνωστη πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων και η διαπίστωση από αυτούς ότι η αρχαιοελληνική τεχνολογία λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας. Το κλείσιμο των επισκέψεων γίνεται στο e-mail: kkotsanas@hotmail.com.

Επίσης πραγματοποιούνται τα παρακάτω βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε ολιγομελείς ομάδες των 12 μαθητών: α) Υπολογίζω αστρονομικά στοιχεία και μετρώ γεωγραφικές αποστάσεις (χρησιμοποιώντας τον αστρολάβο του Πτολεμαίου, τη διόπτρα του Ήρωνος, κ.ά.) - για Γυμνάσια, Λύκεια, β) Συμμετέχω στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χρησιμοποιώντας καταπέλτες και πολιορκητικές μηχανές) - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, γ) Κωπηλατώ και πλοηγώ ένα αρχαιοελληνικό πλοίο - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, δ) Υπολογίζω το χρόνο (κατασκευάζοντας και χρησιμοποιώντας ηλιακά και υδραυλικά ρολόγια) - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, δ) Κατανοώ αρχές των φυσικών επιστημών χρησιμοποιώντας εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ε) Σχεδιάζω και κτίζω έναν αρχαιοελληνικό ναό (χρησιμοποιώντας αρχαιοελληνικά εργαλεία από το Αλφάδι μέχρι τον Παντογράφο και αρχαιοελληνικές μηχανές από το Βαρούλκο μέχρι το Γερανό - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, στ) Υφαίνω στον αργαλειό της Πηνελόπης - μόνο για μαθητές Α΄ έως Δ΄ Δημοτικού, ζ) Σκηνοθετώ μια αρχαιοελληνική θεατρική παράσταση (χρησιμοποιώντας τις περιάκτους, τον από μηχανής θεό, κ.ά. - για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και η) Κατασκευάζω και παίζω ένα αρχαιοελληνικό μουσικό όργανο - για Δημοτικά (προυποθέτει δεξιότητες υπολογισμού κλασμάτων), Γυμνάσια, Λύκεια.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από το δημιουργό των δύο μουσείων στο πλαίσιο του εθελοντισμού.

Επιστροφή στην Αρχική