Τα αυτόματα του Φίλωνος του Βυζαντίου

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Τα αυτόματα του Φίλωνος του Βυζαντίου

Η αυτόματη υπηρέτρια του Φίλωνος
(το πρώτο λειτουργικό ρομπότ της ιστορίας)

Τα αυτόματα του Φίλωνος του Βυζαντίου

Το υδραυλικό αυτόματο του Πανός
και του διψώντος δράκοντος ή ελαφιού

Τα αυτόματα του Φίλωνος του Βυζαντίου

Το υδραυλικό αυτόματο των φθεγγομένων ορνέων και της επιστραφείσης γλαυκός
(ο πρώτος αυτοματισμός επαναλαμβανόμενου θεάματος με παραγωγή κίνησης και ήχου)

Τα αυτόματα του Φίλωνος του Βυζαντίου

Η ευφυής οινοχόη του Φίλωνος
(η πρώτη «έξυπνη» συσκευή οικιακής χρήσης στην ιστορία)

Τα αυτόματα του Φίλωνος του Βυζαντίου

Αυτόματος κρατήρας με αντίβαρο

Τα αυτόματα του Φίλωνος του Βυζαντίου

Αυτόματος κρατήρας