Τα αυτόματα του Ήρωνος

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Τα αυτόματα του Ήρωνος

Εισαγωγή

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Το αυτόματο άνοιγμα θυρών ναού μετά από θυσία στο βωμό του
(ο πρώτος κτηριακός αυτοματισμός της ιστορίας)

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Το υδραυλικό αυτόματο του τοξεύοντος Ηρακλέους
και του συρίζοντος δράκοντος

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Ο περιστρεφόμενος φθεγγόμενος μελαγκόρυφος
(το πουλί που κελαηδά)

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Η «φιλοσοφική λίθος» του Ήρωνος

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη
(ο πρώτος αυτόματος πωλητής της ιστορίας)

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Η αιολόσφαιρα του Ήρωνος
(η πρώτη ατμομηχανή της ανθρωπότητας)

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Ηχητικός συναγερμός

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Το μαγικό άλογο του Ήρωνος
(Ζώον τεμνόμενον και πίνον)

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Η μαγική (αυτόματη) κρήνη

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Αυτοελεγχόμενος θερμαντήρας νερού

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Η αιωρούμενη σφαίρα

Τα αυτόματα του Ήρωνος

Ο μαγικός χορός