Οι κινηματικοί γεωμετρικοί μηχανισμοί των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Οι κινηματικοί γεωμετρικοί μηχανισμοί των αρχαίων Ελλήνων

Εισαγωγή

Οι κινηματικοί γεωμετρικοί μηχανισμοί των αρχαίων Ελλήνων

Ο κυβιστής του Πλάτωνος

Οι κινηματικοί γεωμετρικοί μηχανισμοί των αρχαίων Ελλήνων

Ο τριχοτόμος του Νικομήδη

Οι κινηματικοί γεωμετρικοί μηχανισμοί των αρχαίων Ελλήνων

Το μεσολάβιον του Ερατοσθένη

Οι κινηματικοί γεωμετρικοί μηχανισμοί των αρχαίων Ελλήνων

Ο ελλειψογράφος του Πρόκλου