Μετρήσεις με μέτρο ... τον άνθρωπο

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Μετρήσεις με μέτρο ... τον άνθρωπο

Υπολογισμός της απόστασης πλοίου από την ακτή

Μετρήσεις με μέτρο ... τον άνθρωπο

Υπολογισμός μιας μεγάλης απόστασης πλοίου (ή νησιού) - ακτής

Μετρήσεις με μέτρο ... τον άνθρωπο

Υπολογισμός του ύψους της πυραμίδας του Χέοπος

Μετρήσεις με μέτρο ... τον άνθρωπο

Υπολογισμός της περιφέρειας της γης

Μετρήσεις με μέτρο ... τον άνθρωπο

Μέτρηση του ύψους αντικειμένου με ένα ραβδί

Μετρήσεις με μέτρο ... τον άνθρωπο

Υπολογισμός του ύψους ενός απρόσιτου αντικειμένου