Η ιατρική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Η ιατρική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο πυουλκός (σύριγξ)

Η ιατρική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η σελίδα του εκθέματος
είναι υπό κατασκευή.