Η υφαντική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Η υφαντική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Οριζόντιος καθιστός αργαλειός

Η υφαντική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφος μυκηναϊκός αργαλειός
(ο «ιστός» της Πηνελόπης)