Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Εισαγωγή

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο αιωρούμενος κριός του Γήρα

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η χελώνη επίχωσης του Διάδη

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο στεγασμένος κριός του Διάδη

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η ελέπολις του Επιμάχου

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η σαμβύκη του Δαμίου από την Κολοφώνα

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Το τρύπανον του Διάδη

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο κόραξ καθαίρεσης του Διάδη

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Το φλογοβόλο των Βοιωτών

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο γαστραφέτης
(ο αρχαιότερος καταπέλτης)

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο οξυβελής καταπέλτης του Ζώπυρου του Ταραντίνου

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο λιθοβόλος καταπέλτης του Χάρωνος του Μαγνησίου

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο λιθοβόλος καταπέλτης του Ισιδώρου του Αβυδινού

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο λιθοβόλος καταπέλτης του Φίλωνος
(ο πρώτος μεγάλος λιθοβόλος καταπέλτης της ιστορίας)

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο ευθύτονος καταπέλτης (σκορπιός)

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο «μονάγκων» παλίντονος καταπέλτης

Η πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο πολυβόλος καταπέλτης του Διονυσίου
(η πρώτη εφαρμογή της επίπεδης αλυσοκίνησης παγκοσμίως)