Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο υπολογιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων
(ένας «φορητός υπολογιστής» από την αρχαιότητα)

Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η διόπτρα του Ήρωνος
(ένας θεοδόλιχος και ένας χωροβάτης από το.παρελθόν)

Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο πλανητικός εξομοιωτής του Ευδόξου

Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το πλανητικό σύστημα του Πτολεμαίου

Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο αστρολάβος του Πτολεμαίου
(το .G.P.S. των αρχαίων Ελλήνων)

Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Ο τετράντας του Ιππάρχου (το τέταρτον)

Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η πλινθίς του Ιππάρχου

Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Το παραλλακτικόν όργανο του Πτολεμαίου

Τα αστρονομικά μετρητικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων

Η τετραπήχης διόπτρα του Αρχιμήδη