Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Εισαγωγή

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Αλφάδι

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Οδόμετρο

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Ναυτικό δρομόμετρο

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Ποδοκίνητος τόρνος

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Ο παντογράφος του Ήρωνος

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Η μηχανή κοπής θηλυκών σπειρωμάτων του Ήρωνος
(ο πρώτος σπειροτόμος της ιστορίας)

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Ο ελληνικός νερόμυλος (υδραλέτης)

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Ο τοξωτός τόρνος

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Το γωνιόμετρο

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Ο αστερίσκος

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Το ανεμολόγιο - ανεμοσκόπιο του Τιμοσθένη

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Το τρύπανον (τέρετρον ή αρίς)

Μετρητικά όργανα, εργαλεία και μηχανές των αρχαίων Ελλήνων

Η ανεμοκίνητη ύδραυλις