Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Εισαγωγή

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Κηλώνιον

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Υδραυλικός τροχός της Περαχώρας

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο υποδιαιρεμένος τροχός Φίλωνος (τύπου τυμπάνου)

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο υποδιαιρεμένος τροχός Φίλωνος (τύπου πολυκαδίας)

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η αλυσιδωτή αντλία Φίλωνος

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος
(η πρώτη εμβολοφόρα καταθλιπτική αντλία της ανθρωπότητας)

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Το φυσερό

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η καταθλιπτική αεραντλία

Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η κούπα του Πυθαγόρα