Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Εισαγωγή





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Κηλώνιον





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Υδραυλικός τροχός της Περαχώρας





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο υποδιαιρεμένος τροχός Φίλωνος (τύπου τυμπάνου)





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Ο υποδιαιρεμένος τροχός Φίλωνος (τύπου πολυκαδίας)





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η αλυσιδωτή αντλία Φίλωνος





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος
(η πρώτη εμβολοφόρα καταθλιπτική αντλία της ανθρωπότητας)





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Το φυσερό





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η καταθλιπτική αεραντλία





Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων

Η κούπα του Πυθαγόρα