Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Εισαγωγή

Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Η «σιδηρά χειρ»

Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Ο λιθοβόλος γερανός

Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Ο «βαρουλκός»

Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Ο υδραυλικός ατέρμονας κοχλίας του Αρχιμήδη

Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Το ατμοτηλεβόλο

Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Το αραιόμετρο του Αρχιμήδη

Οι εφευρέσεις του Αρχιμήδη

Μέθοδος ελέγχου της καθαρότητας χρυσού