Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Εισαγωγή

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με κεντρικό γνωμονικό σημείο
(το ηλιακό ρολόι του Αναξίμανδρου)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κομμένο σφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με κεντρικό γνωμονικό σημείο
(η σκάφη του Αρίσταρχου)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Τεταρτοσφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με κεντρικό γνωμονικό σημείο

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με έκκεντρα γνωμονικά σημεία

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με οπή στην οροφή
(το Πλινθίο του Σκοπίνα)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Ημισφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο
με οπή στην πλάτη (αντιβόρειο)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Σφαιρικό ηλιακό ωρολόγιο

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κωνικό ηλιακό ωρολόγιο
(ο κώνος του Διονυσιόδωρου)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κυλινδρικό κεκλιμένο ηλιακό ωρολόγιο

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κυλινδρικό κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
(το ηλιακό ρολόι του Βηρωσσού)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Φορητό δακτυλιοειδές ηλιακό ωρολόγιο
(το «προς τα ιστορούμενα»
φορητό ωρολόγιο του Παρμενίωνος)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Φορητό δισκοειδές ηλιακό ωρολόγιο
(το "προς παν κλίμα" φορητό ωρολόγιο)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Φορητό ραβδόμορφο ηλιακό ωρολόγιο

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Επίπεδα οριζόντια ηλιακά ωρολόγια
(η Αράχνη του Ευδόξου
και ο Πελεκίνος του Πατροκλή)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφα ηλιακά ωρολόγια νότιου προσανατολισμού

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
νοτιοανατολικού προσανατολισμού
(η φαρέτρα του Απολλώνιου)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
ανατολικού προσανατολισμού
(ο δίσκος του Αρίσταρχου)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
βορειοανατολικού προσανατολισμού

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
βόρειου προσανατολισμού

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
βορειοδυτικού προσανατολισμού

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
δυτικού προσανατολισμού

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο
νοτιοδυτικού προσανατολισμού

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Αναλογική πήλινη κλεψύδρα

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Παραβολική κλεψύδρα - ωρολόγιο

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Το ξυπνητήρι του Πλάτωνος
(η πρώτη συσκευή αφύπνισης παγκοσμίως)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Το υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησιβίου
(ένα θαύμα του αυτοματισμού με συνεχή λειτουργία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Το αναφορικό ωρολόγιο

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη
(το πρώτο υδραυλικό ωρολόγιο με κτύπους της ιστορίας)

Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων

Το ξυπνητήρι του Αριστοτέλη