Τα αυτόματα Θέατρα των Αρχαίων Ελλήνων

Προηγούμενη Κατηγορία                                                                                                                       Επόμενη Κατηγορία


Τα αυτόματα Θέατρα των Αρχαίων Ελλήνων

Το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος
(ο «κινηματογράφος» των αρχαίων Ελλήνων)

Τα αυτόματα Θέατρα των Αρχαίων Ελλήνων

Το κινητό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος
(το αυτοκινούμενο κουκλοθέατρο των αρχαίων Ελλήνων)